Home

Mrs Doreen Ashiquaye-Doku

Mrs Doreen Ashiquaye-Doku
Snr Administrative Assistant
darmah@ug.edu.gh
+233558694787 0558694787